تصادف در خط سه متروی تهران تکذیب شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید