تشکر مایک پنس از نمایندگان برای تصویب قطعنامه علیه ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید