موگرینی: آمریکا هنوز در چارچوب برجام عمل می‌کند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید