نامه محمود احمدی نژاد به رهبر انقلاب

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید