واکنش جمشید مشایخی به شایعه خبر فوتش

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید