تاکید بر لزوم اجرای سریع سیاست حذف دلار

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید