در اتاق سرد بخوابید، تا سالم بمانید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید