ترامپ هیچ طرح جایگزینی برای برجام ندارد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید