سفارت و کنسولگری اسرائیل در ترکیه تعطیل شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید