علم‌الهدی: درست نیست مشهد را جزیره کیش کُنیم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید