نریمان‌جهان و کرمی در لیست فولاد نیستند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید