آتش سوزی در شهرک شهید بهشتی بعد از انفجار

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید