ترامپ قصد اخراج رابرت مولر را ندارد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید