سنای آمریکا درباره تحریم های روسیه به توافق رسید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید