همدردی نماینده زرتشتیان با قربانیان حادثه اخیر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید