بارسا در حراج تابستانی لندن به دنبال مدافع راست

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید