اوبامیانگ از دورتموند درخواست خروج کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید