وضعیت جسمانی «مروان برغوثی» وخیم شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید