وضعیت فوق العاده در ترکیه ۳ ماه تمدید شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید