هاشمی: کاندیدای جبهه اعتدال روحانی است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید