عذرخواهی کاخ سفید برای انکار هولوکاست

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید