واکنش به انتقادات سخنگوی سابق شورای نگهبان

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید