فوت جوان ۲۳ ساله اصفهانی بر اثر انفجار ترقه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید