اسپانیا آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید