تد کروز: ترامپ مانع حمایت ایران از تروریسم شود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید