ارتش سوریه به پالمیرا رسید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید