ماهینی همچنان وسط زمین هست؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید