بیانیه کاخ سفید در پی دستور برجامیِ روحانی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید