چاپ اسکناس بدون حذف ۳ صفر بیهوده است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید