نویل:تیمِ مورینیو را بیشتر از تیمِ فن‌خال دوست دارم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید