آربلوا: جرارد کامل تر از زیدان بود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید