برف یک‌ روزه مازندران را فلج کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید