گفتگوی جنجالی با عباس جدیدی از عکس با مرحوم پورحیدری تا دوپینگ

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید