سلیمی: امیدوارم وزیر آینده به وزنه برداری توجه کند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید