توافق اوپک برای محدود کردن عرضه نفت به بازار

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید