خالق آهنگ «صبحت بخیر عزیزم» درگذشت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید