تعلیق حمله روسیه به داعش از پایگاه همدان

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید