دیدار فرمانده ارشد ایرانی با وزیر دفاع روسیه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید