خطر آتش سوزی در جنگل های گلستان به دلیل گرما

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید