رکورد ضربات پنالتی در یورو شکست

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید