عکس: گرمای شدید اهواز از زبان ماشين ها

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید