سخنرانی نصرالله در روز جهانی قدس

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید