پیکر ۹ سرباز تصادف نی ریز تشییع شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید