عکس: سقوط اتوبوس سربازان در نی ریز

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید