مرگ یک نفر در حادثه انفجار شهران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید