عکس: همسر دکتر شریعتی در نمایشگاه کتاب

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید