بعیدی نژاد: برجام مذاکرات نظام بود نه دولت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید