گرد و خاک در شهرکرد به مرز هشدار رسید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید