عکس: ازدواج با دختران روسی تکذیب شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید