اولین عکس از انفجار در دیاربکر ترکیه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید